คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ควนชะลิก ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
เฉย ๆ
ควรปรับปรุง
 
Powered By : CJWORLD.CO.THwww.Stats.in.th
QRCODE : WWW.KHUANCHALIK.GO.TH
18 พ.ค. 49
 
 
     
 
**
**
**
**
**
**
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.68-046 สายควนทะเลมอง ถึงสายคลองชลประทาน บ้านควนทะเลมอง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก   [22 ธ.ค. 2564]
**
**
**
**