ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
 
**
**
**
**
**
**
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.68-046 สายควนทะเลมอง ถึงสายคลองชลประทาน บ้านควนทะเลมอง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก   [22 ธ.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**