ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เจดีย์วัดควนชะลิก ฯ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.68-046 สายควนทะเลมอง ถึงสายคลองชลประทาน บ้านควนทะเลมอง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เจดีย์วัดควนชะลิก โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลค ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 พ.ย. 2564
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๖๘-๐๔๖ สายควนทะเลมอง ถึงสายคลองชลประทาน บ้านควนทะเลมอง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชะลิก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 พ.ย. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกว ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 มิ.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกว ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 มิ.ย. 2564
7 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
25 ม.ค. 2564
9 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๐๔ สายรอบควนทะเลมอง หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะเลมอง ตำบลควนชะลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 ม.ค. 2564
10 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๓๘ สาย๓๐๕๓ (บ้านชายเขต)-หนำนายนัด (ทางหลวงชนบท ๓๐๕๓- หัวสะพานชายเขต (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74