ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลควนชะลิก จำนวน 31 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 มี.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูิมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดดควนชะลิก ประกอบด้วย การติดตั้งรวเหล็กจับสเตนเลส จำนวน 3 ช่วง และท่อสแตนเลส องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ก.พ. 2564
3 ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก ประกอบด้วย การติดตั้งราวเหล็กจับสเตนเลส จำนวน 3 ช่วง และท่อสแตนเลส องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ก.พ. 2564
4 ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นเจดีย์วัดควนชะลิก ประกอบด้วย การติดตั้งราวเหล็กจับสเตนเลส จำนวน 3 ช่วง และท่อสแตนเลส องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.พ. 2564
5 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.พ. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ม.ค. 2564
7 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๐๔ สายรอบควนทะเลมอง หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะเลมอง ตำบลควนชะลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ม.ค. 2564
8 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๓๘ สาย๓๐๕๓ (บ้านชายเขต)-หนำนายนัด (ทางหลวงชนบท ๓๐๕๓- หัวสะพานชายเขต (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ม.ค. 2564
9 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๒๒ จากสายทางหลวงชนบท ๓๐๕๓-ย่านยาว หมู่ที่ ๒ บ้านพึ่งตน ตำบลควนชะลิก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ม.ค. 2564
10 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๘-๐๑๔ สายหนองไม้แก่น-เขตระโนด หมู่ที่ ๑ บ้านปากเหมือง ตำบลควนชะลิก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐. ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74