ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
  รายละเอียด :

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน