ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564 ของ อบต.ควนชะลิก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน