ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน