ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก (1)
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติขึ้นจำนวน 6 ข้อบัญญัตื ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1.การปรับปรุง ทบทวน ข้อบัญญัติ 4 ข้อบัญญัติ

2. การจัดทำ ข้อบัญญัติ 2 ข้อบัญญัติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน