ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน