ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน