ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบจ.
  รายละเอียด :

 https://www.nakhonlocal.go.th/datacenter/doc_download/a_091220_155209.pdf

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน